Vardagsrutiner

Ta reda på var brandsläckare finns. Det finns minst en i varje stall.

Rökning eller annan användning av eld eller dyl. är förbjuden i byggnaderna. Vid ev. rökning utomhus ska glöd släckas mycket noggrant.

Inga apparater, laddare eller förlängningssladdar får kopplas till eluttag i stallbyggnaden utan uppsikt, om de inte är godkända för stallmiljö.

Använd brandskyddstimer om du vill använda apparater som inte är godkända för stallmiljö, såsom radio eller kaffebryggare.

Värmefläktar eller element el. dyl. får inte användas i byggnaderna om de inte är särskilt godkända för stallmiljö.

Om du lägger märke till tecken på brand, kontrollera omedelbart. (Det kan tyvärr lukta brand emellanåt från en värmeanläggning i närheten.)

Vid brand

Ring 112.

Kontakta Wärmagård omedelbart.

Släck!

Utrym alla hästar till hagar. Om stallbyggnaden brinner kan bitar av taket skjuta iväg, så bär hjälm.

Se till att inga fordon står i närheten av byggnaden.

Töm sadelkammare.

Brott mot Smittskyddsrutiner, Brandskyddsrutiner eller Ridhusregler kan innebära avstängning från anläggningen.