Översättningsföretaget Jack Laurén utför översättning av juridisk text från engelska och spanska till svenska.

Jag, Jack Laurén, är juristlingvist. Jag har magisterexamen i facktextöversättning och juristexamen. Genom arbetserfarenhet både som översättare och som jurist säkras en korrekt översättning som är anpassad för det juridiska ändamålet likväl som en korrekt överföring av juridiken.

Jag erbjuder anpassade översättningar med korrekt hänsyn till det juridiska innehållet.

För uppdragsförfrågningar eller för att diskutera ett längre samarbete kontakta mig på jack@warmagard.se eller +46 73 37 45 377.

Lagboken