Gula tider är bokade tider. Ridhuset är då stängt för andra.

Blå tider markerar när det kan förekomma planerad klättring i hallen, men det är inte alls säkert att det sker. Det innebär att det kan förekomma ljud etc. Manegen är ledig och får användas till ridning om man inte störs av ljuden. Hela ridhuset kan bokas som vanligt även om det finns en blå tid samtidigt. Vid bokning förekommer ingen klättring.